Общи Условия

Всеки потребител на онлайн платформата izgoden.com е длъжен да прочете общите условия. Използвайки платформата и услугите предоставени на сайта означава, че сте ги прочели, разбрали и сте съгласни да ги спазвате. Това използване представлява едновременно съгласието Ви да сключите и факта на сключване на Договор за електронни услуги с нМаркет ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Северно от гара Филипово 25, ЕИК 201636291, чието съдържание са настоящите Общи условия, както и съгласието Ви с всяко последващо изменение на Споразумението, извършено от нМаркет ЕООД.

1. Всеки потребител може да направи поръчка през сайта 24 часа в денонощието, включително в почивни дни и национални празници.
1.1 Направените поръчки през izgoden.com се обработват от администратор в работно време от 8:00 до 17:00 часа и от понеделник до петък. В случай, че поръчката бъде направена в извън работно време, то нейното изпълнение ще започне в началото на следващия работен ден.
1.2. Всички налични стоки, изискващи доставка се обработват и доставят в рамките на 3 работни дни.
1.3. При закупуване на физическа стока която не е налична, като тази липса предварително е отбелязана в онлайн платформата, заплатената сума се приема като капаро, а стоката ще бъде доставена във възможно най-кратък срок.
2. При закупуването на виртуален продукт или услуга, потребителят се съгласява изцяло с условията упоменати в описанието на продукта респективно услугата.
2.1. В случай, че потребител закупи и му бъде доставена услуга или продукт които може да бъде копиран, разпространен, използван или срокът в който е предвидено действието на услугата е изтекъл, потребителят няма основание и няма да му бъде предоставена възможност за възстановяване на средствата.
3. Потребителите предоставили данните си за контакт като телефон, e-mail, skype, физическа поща и други се съгласяват да получават рекламни и информационни съобщения.
3.1. Потребителя може да се откаже от получаването на рекламни съобщения по всяко време като заяви това писмено.
4. izgoden.com пази и НЕ разпространява личните данни на потребителите си съгласно законодателството на Република България. Фирма "Нмаркет" ЕООД е регистрирана в Комисията за защита на личните данни (независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни)!
5. При покупка от онлайн платформата на izgoden.com, в срок от седем работни дни, потребителят има право да върне доставената стоката по чл.52, ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, ако е неувредена, неразпечатана, неползвана, с ненарушена опаковка. Цената е валидна за деня на поръчката, съгласно разпоредбите на чл52, ал.1, т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Потребителят се задължава да върне стоката за собствена сметка.
6. нМаркет ЕООД си запазва правото да предлага стоки и услуги, на онлайн платформата izgoden.com, предоставени от други търговци регистрирани като юридически лица или физически лица.
7. нМаркет ЕООД си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и свое усмотрение.